Belangenbehartiging

Een belangrijke taak van de NCB is belangenbehartiging voor onze leden. Dat doen we op twee manieren. Allereerst zoeken we steeds in de diverse media naar relevante informatie voor onze leden. Deze artikelen, brochures en programma’s kunnen heel divers zijn. Deze informatie vind je aan de rechterkant onder ‘voor u opgezocht in de media’.

Verder is het bestuur attent op de actualiteit. Wat speelt er in de maatschappij? Is het een positieve of negatieve ontwikkeling voor onze leden? Zo nodig nemen vanuit de NCB het initiatief om de overheid of andere organisaties op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Deze initiatieven vind je aan de rechterkant onder ‘NCB-initiatieven’.