Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging voor onze leden is tweeërlei. Allereerst zijn we steeds op zoek in de diverse media of er ook relevante informatie is gepubliceerd voor onze leden. Dit kan heel divers zijn en wellicht ook niet voor iedereen gelijk aansprekend.

Verder is het bestuur attent op de actualiteit. En mocht daartoe aanleiding zijn om daarop te anticiperen dan komt er ook een initiatief vanuit de NCB om de betrokkenen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.