19 blinde ogen door vuurwerk

vuurwerk sterretje

Meer oogletsel door vuurwerk dan vorig jaar en 46% van de slachtoffers is omstander.

Nijmegen, 25 januari 2017 – Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 176 mensen oogletsel aan één of meerdere ogen door vuurwerk opgelopen. In 36% van alle letsels is er sprake van blijvend letsel en in 19 gevallen is het letsel dusdanig ernstig, dat deze mensen blind zijn geworden aan één oog. 5 ogen zijn inmiddels volledig verwijderd. Vrijwel de helft van alle slachtoffers (46%) is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. Deze jaarwisseling is voor de negende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen, geregistreerd. Gezien de stijging van het aantal slachtoffers en aantal blinde ogen én verwijderde ogen, roept het NOG op tot een verbod op consumentenvuurwerk.

“Ondanks de halvering van de gedoogtijd van het afsteken van vuurwerk hebben afgelopen jaarwisseling weer meer mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 19 blinde ogen waarvan er inmiddels 5 ogen compleet verwijderd zijn. Dat betekent een gemiddelde van 2,4 blind oog per gedooguur. Kunnen we het afsteken van vuurwerk nog wel een mooie traditie noemen? Volgens ons en de vele organisaties en particulieren die inmiddels het vuurwerkmanifest ondertekenden, niet. Wij oogartsen blijven dan ook pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en vormt een gevaar voor de samenleving”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

De laatste negen jaar zagen de oogartsen in totaal 2097 patiënten met 2564 beschadigde ogen: 896 ogen liepen blijvende schade op, 168 ogen werden blind en 69 ogen zijn compleet verwijderd. Vrijwel 50% van de slachtoffers stak zelf geen vuurwerk af, maar werd geraakt door vuurwerk dat door iemand anders werd afgestoken.

Vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger
In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden te organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien de aantallen slachtoffers door vuurwerk ondanks de halvering van de gedoogtijd, zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is.

Vuurwerkmanifest
In 2014 zijn de oogartsen gestart met het vuurwerkmanifest. Dit manifest is inmiddels door meer dan 1200 organisaties en 43.800 particulieren ondertekend. Het vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

* Cijfers tot 23 januari 2017. De definitieve cijfers van de 9e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 29 maart 2017 bekend gemaakt.

0 comments on “19 blinde ogen door vuurwerkAdd yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *