De ontwikkeling van het muziekbibliotheekwerk in openbare bibliotheken

Muziek lezen met de vingers
Muziek lezen met de vingers

Titel: Muziek lezen met de vingers

De geschiedenis van het muziekbibliotheekwerk voor mensen met een visuele beperking
Auteur: Ad van der Waals
Pagina’s: 82
ISBN: 978-90-8954-726-2
Prijs: € 13,50

Over het boek:
Louis Braille ontwikkelde een systeem waarmee bladmuziek kon worden omgezet in een voor blinden tastbaar en dus leesbaar muziekschrift. Zelfstandig bladmuziek lezen, muziekstukken instuderen en componeren werd daarmee mogelijk gemaakt.
In de opleiding die blinde kinderen tot het midden van de vorige eeuw op de instituten kregen nam muziekonderwijs een prominente plaats in. Toen de meeste blinde en slechtziende kinderen onderwijs gingen volgen op reguliere scholen werd het steeds minder vanzelfsprekend dat ze muziekonderwijs kregen. De plaats voor muziek was in het onderwijs beperkt en aan de speciale eis dat kennis van het braillemuziekschrift bij leerling en docent nodig was, kon niet altijd worden voldaan.
De productie van bladmuziek in braille is sinds het begin van de vorige eeuw een bijzonder onderdeel van het bibliotheekwerk voor blinden en slechtzienden geweest. In de geschiedschrijving van de aangepaste lectuurvoorziening is dit onderdeel tot nu toe nauwelijks ter sprake gekomen.
Dat de dienstverlening met bladmuziek in braille ooit serieus begonnen is in een openbare bibliotheek en daar ruim dertig jaar een plaats heeft gehad is nauwelijks bekend.

Over de auteur:
Ad van der Waals (1946) werkte van 1973 tot 1984 in leidinggevende en directionele functies in het openbare bibliotheekwerk. Van 1984 tot en met 1988 was hij coördinator van het Centraal Orgaan Lectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden. Daarna was hij werkzaam in leidinggevende, beleidsmatige en bestuurlijke functies bij organisaties van en voor mensen met een visuele beperking. Sinds 2008 is hij freelance werkzaam op het terrein van bestuurs- en beleidsondersteuning. Dit boek is het vierde dat verschijnt op basis van zijn op eigen initiatief uitgevoerde onderzoek naar de geschiedenis van de gesubsidieerde informatie- en lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden.
Vanzelfsprekend is het boek beschikbaar in braille en
op daisy-cd.

0 comments on “De ontwikkeling van het muziekbibliotheekwerk in openbare bibliothekenAdd yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *