Europese mobiliteitskaart in zicht voor 2016!

Voorlopig hebben personen met een handicap die door Europa reizen geen enkel praktisch middel ter beschikking om hun status (er)kenbaar te maken en zo een dienstverlening te verkrijgen die overeenkomt met hun handicap. De Europese handicapkaart, die in de loop van 2016 zal worden ingevoerd, brengt hier verandering in.

Aan de basis van het concept: het Belgian Disability Forum
In 2009 bedacht het Belgian Disability Forum (BDF) de “mobilite itskaart”, waarmee elke Europeaan met een handicap vrij kan reizen in Europa.
Deze kaart stond centraal tijdens een recent seminarie in het Europees Parlement, getiteld “Naar een Europa zonder grenzen. De Europese handicapkaart”. Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, was de hoofdgenodigde van dit seminarie. Zij benadrukte dat het een doelstelling is van de Europese Commissie om iedereen ten volle te laten genieten van zijn of haar rechten. Om hindernissen weg te werken investeert de Europese Commissie zwaar in tewerkstelling, onderwijs en de strijd tegen maatschappelijke uitsluiting. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om het dossier van de Europese handicapkaart tegen eind 2016 te concretiseren.

Hoe gaat deze kaart in z’n werk?
Voor de mobiliteitskaart zijn de volgende praktische voorwaarden vastgelegd:
•De handicapkaart wordt uitgereikt door de lidstaat zelf volgens nationale erkenningscriteria voor handicap.
•Principe van wederzijdse erkenning: de andere lidstaten zullen die kaart ook erkennen.
•De reizende kaarthouder zal toegang hebben tot goederen en diensten volgens dezelfde voorwaarden als de personen met een handicap van de lidstaat waar de kaarthouder zich dan bevindt.
•Elke lidstaat beslist zelf over de goederen en diensten in kwestie en over de bijhorende voorwaarden. In eerste instantie zal het gaan over diensten op het vlak van cultuur, sport en toerisme.
•Per deelnemend land komt er een website met daarop de verantwoordelijke instantie en de aard van de goederen en diensten in kwestie.
•De handicapkaart wordt ontworpen volgens een gemakkelijk herkenbaar Europees model.

Hoe zal deze kaart concreet worden ingevoerd?
De Commissie zet 1.500.000 euro opzij voor de ondersteuning van de lidstaten bij de invoering van deze kaart. Binnenkort lanceert ze hier een aanbesteding voor. Met dat geld wordt ook een website opgezet die als platform zal functioneren voor het uitwisselen van informatie over de kaart en de goederen en diensten die er in de verschillende lidstaten mee te krijgen zijn.

Meer info? Ga naar de website van het BDF
http://bdf.belgium.be/nl/news/2015/carte_30_06_2015.html;jsessionid=CA5EDC82523B5DC960C8DA29AFDB5D8A
Bron: Brailleliga, 14 juli 2015

0 comments on “Europese mobiliteitskaart in zicht voor 2016!Add yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *