Kamer: vanaf 2017 gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten

Er komt een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De verplichting moet ingaan per 1 januari 2017. In de Tweede Kamer is achter de schermen druk onderhandeld om een meerderheid te krijgen voor wijzigingsvoorstellen bij de uitvoeringswet van een verdrag. Daarover is nu overeenstemming bereikt.

Het compromis komt erop neer dat bedrijven eenvoudige aanpassingen moeten doen zodat gehandicapten overal toegang hebben, maar dat wel duidelijker wordt vastgelegd dan eerder de bedoeling was wat dat in de praktijk voor de betrokken instellingen betekent.

Rechtszaken voorkomen
Het plan dat gebouwen toegankelijk moeten zijn, komt van PvdA, ChristenUnie en GroenLinks. SGP en CDA stelden daarop voor dat in een algemene maatregel van bestuur (amvb) komt te staan welke verplichtingen de betrokken instellingen precies hebben. Daarin worden bepalingen opgenomen over wat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe begrippen als ‘geleidelijkheid’ en ‘evenredigheid’ worden ingevuld. CDA en SGP waren bang dat er anders allerlei rechtszaken zouden komen.
De partijen hebben nu een akkoord bereikt over steun aan elkaars voorstellen. Uiteindelijk stemde een ruime Kamermeerderheid voor beide voorstellen. Regeringspartij VVD steunde wel de aanpassingen van SGP en CDA, niet het plan van PvdA, ChristenUnie en GroenLinks. Staatssecretaris Van Rijn, die weinig zag in het oorspronkelijke voorstel van de PvdA, vindt de gekozen oplossing prima.

PvdA-Kamerlid Van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking. “Toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering.”
VVD-woordvoerster Van Ark noemt het belangrijk dat mensen kunnen meedoen in de samenleving. “Maar we moeten ondernemers geen onnodige en onredelijke eisen opleggen.”

Overigens moet na de Tweede ook de Eerste Kamer nog met de nieuwe wet akkoord gaan.

(Bron: NOS.nl )

0 comments on “Kamer: vanaf 2017 gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicaptenAdd yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *