Zebracheck’s tot 1 oktober 2013

In aansluiting op een eerdere actie van mei dit jaar, is het wenselijk de actie Zebracheck’s in een breder kader te plaatsen. Aangezien het aantal verkeersslachtoffers, dat jaarlijks onder fietsers en voetgangers valt, is het zeer gewenst een groter aantal zebra’s op diverse tekortkomingen te checken. Uit eerdere check’s komen diverse knelpunten naar voren, bij zebra’s en verkeersoversteekplaatsen met verkeerslichten: op het gebied van onderhoud, voorzieningen (als ratelkikkers) en aanleg. Lokale en regionale media besteedden in het algemeen veel aandacht aan de zebracheck’s.

De NCB roept in dit verband actieve vrijwilligersop tot 1 oktober a.s., nog meer zebra’s of oversteekplaatsen met verkeerslichten te checken. En wel met de ‘Zebracheck” van Blijf Veilig Mobiel: een eenvoudig instrument om bij een oversteekplaats na te gaan of deze optimaal veilig en toegankelijk is. Met een eenvoudig schema kunt u nagaan hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van en zichtbaarheid van een over te steken zebra (Voetgangersoversteekplaats, VOP) of oversteekplaats met verkeerslichten, (VRI).

Ook andere organisaties die samenwerken binnen Blijf Veilig Mobiel roepen hun actieve leden op om lokaal zebracheck’s uit te voeren. Hoe meer zebracheck’s er plaatsvinden, hoe meer aandacht wij er ook voor in de landelijke media kunnen vragen. In de Week van de Toegankelijkheid (7 tot 12 oktober) wordt dan de rapportage met de geconstateerde knelpunten bekendgemaakt.

Doe mee, met uw actieve bijdrage aan zebracheck’s, is de verkeersveiligheid van de kwetsbare weggebruiker gediend. Vraag op tel. 010-466 54 54 het eenvoudige formuliertje aan, om knelpunten t.b.v. de veiligheid van schoolkind tot en met de oudere goed in beeld te krijgen.

Namens Bondsbestuur, B.A. Huigens.

0 comments on “Zebracheck’s tot 1 oktober 2013Add yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *