Zorg verandert

Sinds 1 januari is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Sommige mensen weten inmiddels welke zorg of ondersteuning zij krijgen, anderen verkeren nog in onzekerheid. Voor nog weer anderen verandert er pas later iets, omdat zij gebruikmaken van het overgangsrecht. Eén ding is zeker: de wijzigingen in de zorg roepen vragen op. Veel mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben vragen zich af op welke zorg zij – nog – kunnen rekenen en welke oplossingen er voor hen zijn.

Programma Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert helpt mensen op weg naar passende oplossingen voor hun eigen leven. Dat gebeurt dichtbij, praktisch en op diverse manieren. Onder meer met bijeenkomsten in gemeenten, wijken en buurten. Doet u mee? Dat kan op diverse manieren:

  • Organiseer een Zorg Verandert-bijeenkomst voor de eigen leden of achterban
  • Word gespreksbegeleider

Voor wie?
Programma Zorg Verandert is voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft én voor hun omgeving, zoals mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers. Het programma is een samenwerking van tien landelijke organisaties waaronder Ieder(in) en is gericht op patiënten/cliënten, familie, ouderen en mantelzorgers. Zorg Verandert heeft tot doel dat mensen meer grip krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen in zorg en ondersteuning. Dat doet het programma onder meer via dialoogbijeenkomsten, gericht op het versterken van de eigen kracht en zeggenschap van mensen.

Zelf een dialoogbijeenkomst organiseren
In samenwerking met u houdt Zorg Verandert in 2015 en 2016 lokale dialoogbijeenkomsten in gemeenten, buurten en wijken. Voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en voor hún directe omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Hierin staan ontmoeting, het creëren van bewustzijn en het uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Onder begeleiding van een gespreksbegeleider van Zorg Verandert gaan de deelnemers (12 tot 16 mensen) met elkaar in gesprek over de veranderingen, hun eigen rol hierin en over mogelijke oplossingen in het regelen van zorg en ondersteuning. Er is ruimte voor persoonlijke situaties. De aanwezigen doordenken elkaars zorgen, vragen en behoeften. De gespreksbegeleider stimuleert het uitwisselen van goede voorbeelden en nieuwe ideeën. In de bijeenkomst kunnen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, zoals het maken van een persoonlijk plan, het benutten van het sociale netwerk en nieuwe mogelijkheden voor zorg of ondersteuning in de eigen buurt of wijk.

Kansen voor uw organisatie en uw achterban
Als regionale of lokale cliënten- of patiëntenorganisatie, lotgenotengroep, WMO-raad of ouderraad kunt u samen met Zorg Verandert één of meer dialoogbijeenkomsten organiseren. Plaatselijk of regionaal, voor uw eigen vereniging of juist samen met andere organisaties die zijn aangesloten bij Ieder(in). Zo’n bijeenkomst kan een goede manier zijn om samen met de leden of achterban inzicht te krijgen in wat de veranderingen in de zorg voor mensen betekenen, wat de belangrijkste vragen en zorgen zijn, wat mensen nodig hebben om het leven op de rit te houden en hoe dat lokaal zo goed mogelijk is te realiseren. Het is ook een kans om nieuwe mensen te ontmoeten en om signalen en knelpunten in de woonplaats of regio te inventariseren. Als daar behoefte aan is, kunnen de deelnemers nogmaals bijeen komen. Bijvoorbeeld om een persoonlijk plan te maken. Of om de mogelijkheden in de eigen buurt verder uit te werken.

Financiën
Per bijeenkomst kan maximaal 200 euro beschikbaar worden gesteld.

Doe mee als gespreksbegeleider
U kunt ook meedoen als gespreksbegeleider van Zorg Verandert. Voor de bijeenkomsten wordt gezocht naar gespreksbegeleiders in het hele land. Heeft u of iemand anders binnen uw organisatie ervaring in het leiden van groepsgesprekken, lotgenotengroepen of anderszins en wilt u uw kennis en ervaring inzetten ten gunste van anderen? Meld u dan aan als gespreksbegeleider. Voor ervaringsdeskundigen kan dit een mooie kans zijn om kennis en inzichten in te zetten voor, en te delen met, anderen. Als gespreksbegeleider krijgt u een training van een aantal dagdelen en vervolgens per bijeenkomst een goede onkosten-/vrijwilligersvergoeding. Bovendien krijgt u toegang tot het digitale werkplatform van Zorg Verandert. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij de bijeenkomsten.

Meer informatie
Meer informatie over de rol van gespreksbegeleider vindt u in de bijgevoegde folder. Aanmelden kan via de website van Zorg Verandert:! http://www.zorgverandert.nl/meedoen-met-zorg-verandert

Werkvormen zijn welkom!
Kent u werkvormen, methodieken, hulpmiddelen of oefeningen waarmee mensen meer grip kunnen krijgen op hun eigen situatie, elkaar kunnen versterken of betere keuzes kunnen maken? Laat het aan het team van Zorg Verandert weten! In overleg wordt gekeken of deze toegevoegd kunnen worden aan de online gereedschapskist.

Neem contact op
Wilt u een dialoogbijeenkomst organiseren voor uw eigen achterban? Of wilt u meedoen als gespreksbegeleider? Neem dan vrijblijvend contact met Zorg Verandert! Dat kan via www.zorgverandert.nl of per e-mail via corry.zorgverandert@iederin.nl..

0 comments on “Zorg verandertAdd yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *