Brief aan minister Hugo de Jonge over het vervoer met de Valys-taxi.

Regelmatig gebeurt het dat één of meerdere leden van onze vereniging niet op tijd aanwezig zijn op een bijeenkomst of vergadering, wanneer zij gebruik maken van de diensten van een Valys-taxi. We hebben de minister dringend verzocht in dezen de nodige maatregelen te treffen, ter verbetering van genoemde dienstverlening.

Download hier Brief aan minister De Jonge

Er is ook antwoord teruggekomen 2020-01-24 Brief-VWS