Corona – Minister zorg ook voor onze achterban.

Door Ieder(in) – de samenwerkingspartner waar NCB ook lid van is – is er in de afgelopen week deelgenomen aan crisis-overleggen in Den Haag. Ze hebben daar de volgende zaken aan de orde gesteld:

 • Testen en persoonlijke bescherming
  We blijven prominent aandacht vragen voor testen en persoonlijke bescherming, zowel in instellingen als bij zorg thuis. Wij willen dat mantelzorgers en zorgverleners die bij mensen thuis zorg verlenen ook worden meegenomen in de verdeling van de schaarste aan beschermingsmateriaal en testen. Deze druk blijft hard nodig. We hebben hiervoor opnieuw een beroep gedaan op de Tweede Kamer en minister De Jonge.
 • Continuïteit van zorg
  Wij hebben aangegeven dat wij ernstige signalen ontvangen over stopzetten van noodzakelijke zorg en ondersteuning (medisch, paramedisch, verstrekking hulpmiddelen en dagbesteding). VWS geeft aan dat noodzakelijke zorg door moet blijven gaan. Aan de Tweede Kamer hebben we de oproep gestuurd dat paramedische zorg en therapie noodzakelijk is voor grote groepen in onze achterban en zo snel mogelijk moeten worden hervat.
 • Zorgverlof
  Er zijn signalen dat zorgverlof tekortschiet. Het ministerie van VWS heeft hierover contact met het ministerie van SZW. Zijn bereid samen met SZW een beroep te doen op koepels van werkgevers. Daarvoor is verduidelijking van de signalen nodig. Afgesproken is dat Ieder(in), VG-groep en Mind zoeken naar manieren om het signaal over mantelzorg en tekortschieten zorgverlof te versterken.
 • Wat als je corona krijgt
  Wij hebben aangegeven dat er nog steeds onrust is over de criteria voor opname in ziekenhuis en IC-behandeling voor onze achterban. We hebben VWS gevraagd hier samen met artsen meer duidelijkheid over te geven. Ook aangegeven dat mantelzorgers zich zorgen maken; wat als zij ziek worden, wie zorgt er dan voor naaste. VWS pakt deze actie op. We blijven scherp op signalering waar dit mis gaat.
 • Bezoekregeling
  De bezoekregeling in instellingen gehandicaptenzorg luidt: Geen bezoek, ‘tenzij’. In de praktijk leidt dit o.m. door een strikte houding van directies/managers instellingen tot schrijnende situaties. Voor familie en naasten is er praktisch geen toegang. We hebben gewezen op de enorme emotionele/psychische schade die dit oplevert voor bewoners. VWS houdt vast aan de bezoekregeling, maar wil wel met ons en VGN praten over betere toepassing van de richtlijn (een betere/flexibelere invulling van het tenzij).
 • Crisiscommunicatie
  We zijn blij met de gebarentolk en uitgebreide audiodescriptie bij de persconferenties. Met partners werken we de komende tijd aan het structureel maken van deze toegankelijkheid bij crisiscommunicatie. Met VWS is hierover wekelijks overleg.

0 comments on “Corona – Minister zorg ook voor onze achterban.Add yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *