Corona – oogartsen roepen op alert te blijven op gezichtsuitval

Utrecht – Nederlandse ziekenhuizen hebben strenge maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook voor de oogheelkundige zorg heeft dit grote gevolgen. Prof. dr. Jeroen Klevering, voorzitter Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) zegt hierover: “Acute en semi-acute oogzorg gaat gewoon door, dit geldt ook voor de ooginjecties, de zogenoemde intravitreale injecties (IVI’s). Naast bekende oogpatiënten waarvan de behandeling moet worden uitgesteld, maak ik me vooral zorgen over mensen met nieuwe oogklachten. Momenteel bestaat het risico dat patiënten met klachten, die snel behandeld zouden moeten worden, te laat door de oogarts worden gezien. Met alle gevolgen van dien, want het verlies aan gezichtsvermogen valt vaak niet meer goed te herstellen.”

Capaciteit
Er is veel overleg tussen afdelingen oogheelkunde in de Nederlandse ziekenhuizen onderling, zodat zo nodig met oogheelkundige zorg kan worden geschoven. “Momenteel kunnen we in ieder ziekenhuis in Nederland de oogheelkundige spoedzorg nog goed aan. Er zijn voldoende oogartsen en paramedici beschikbaar. Dit kan veranderen als te veel oogartsen niet meer inzetbaar zijn vanwege ziekte of omdat ze op andere afdelingen nodig zijn. Dat is gelukkig nog niet het geval. Met relatief weinig oogartsen en personeel kunnen we de spoedzorg draaiende houden. En er ligt een plan klaar met noodscenario’s.”

Wachttijden
Veel reguliere consulten zijn inmiddels verschoven of omgezet in een telefonisch consult. “We merken dat een telefonisch consult een efficiënte manier is om kennis te nemen van de klachten die een patiënt heeft, waardoor de oogarts direct kan beoordelen of het nodig is de patiënt te zien.” Is dat het geval dan wordt een fysieke afspraak in het ziekenhuis gemaakt. Door het opschuiven van zeker de helft van alle afspraken worden de wachttijden helaas langer. En dat terwijl de  wachttijden bij oogheelkunde al erg lang waren voor de uitbraak van het coronavirus en al hoog op de agenda stonden.

Alarm
Ondertussen bestaat het risico dat patiënten met klachten, die snel behandeld zouden moeten worden, te laat door de oogarts worden gezien. Zeker wanneer de klachten niet pijnlijk zijn, zoals met name geldt bij netvliesloslatingen. Het is heel belangrijk dat mensen bij gezichtsuitval direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts of met de polikliniek oogheelkunde, ondanks de momenteel hoge druk op de zorg.” Mogelijke alarmsignalen zijn: plotselinge toename van troebelingen in het oog, zeker wanneer deze gepaard gaan met lichtflitsen, acuut wazig zien en uitval van een deel van het gezichtsveld. Aarzel niet!

3 comments on “Corona – oogartsen roepen op alert te blijven op gezichtsuitvalAdd yours →

  1. Ik heb 2 weken geleden corona gehad en zie nu voor de derde dag wazig, had veel hoofpijn achter de ogen vorige week. Ook geen lichtflitsen. Moet ik dit na laten kijken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *