Contactgegevens en contact

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u ons mailen via info@ncb-belangen.nl
Postadres: NCB, Postbus 499, 8000 AL Zwolle

KvK-inschrijfnummer: 40532845
RSIN en ANBI-nr: 800302710

Uw gift of donatie is welkom op IBAN-nummer:
NL14INGB0002858940 t.n.v. Ned Chr Blinden en Slechtzienden Belangenvereniging.

Bestuur:
Mevr. An (J.A.) den Dunnen, voorzitter
Dhr. Cees (C.F.) de With, 2de voorzitter
Mevr. Klaasje (K.) Huisman, secretaris
Dhr. Wim (W.) Hesseling, penningmeester
Mevr. Ina (C.M.G.) Helderman, algemeen adjunct
Mevr. Patricia (P.) Vianen, bestuurslid
Mevr. Hennie (H.P.) Prins, bestuurslid

Adres secretaris:
Mevr. K. Huisman
Tel. 0522-462634
E-mail: secretariaat@ncb-belangen. nl

Adres voorzitter:
Mevr. J.A. den Dunnen
Tel. 0172-755110
E-mail: voorzitter@ncb-belangen.nl