Informatie

De NCB is de Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging. Wij behartigen de belangen van mensen met een visuele en/of leesbeperking in het algemeen en van onze leden in het bijzonder. Hiervoor organiseren we gezellige bijeenkomsten en uitstapjes, waar leden onderling contact kunnen hebben. Daarnaast willen we opkomen voor de belangen van onze doelgroep in de maatschappij, maar vooral in de kerken.

Wanneer kun je lid worden?
‘De grondslag van de vereninging is Gods onfeilbaar Woord’. Met dit uitgangspunt proberen we tot een zinvolle ontplooiing te komen voor blinden en visueel beperkten. Je kunt lid worden van de NCB als je blind, slechtziend of een andere leesbeperking hebt en instemt met deze grondslag. Meer over de grondslag en de uitgangspunten van de NCB lees je in de statuten van de NCB.