Informatie

Informatie

De NCB is sinds 1924 een diaconale organisatie met een gevestigde naam en veel dankbare leden. Zoals vanouds blijven we activiteiten organiseren die onderlinge betrokkenheid bij de leden bevorderd. Tevens willen we opkomen voor de belangen van blinden en slechtzienden in de maatschappij, maar vooral in de kerken.

NCB is de organisatie waar men binnen de kerken met vragen terecht kan voor het faciliteren van gemeenteleden met een gezichtsbeperking. Daarnaast willen we heel praktische ondersteuning geven voor pastoraat en diaconaat aan deze doelgroep. Hierin willen we uiteraard samenwerken met andere organisaties die raakvlakken hebben. Het beleid van de NCB is er opgericht om de C van christelijk ook daadwerkelijk gestalte te geven.