ANBI

Organisatienaam: Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging

Bezoekadres: Dokter Spanjaardweg 4b, 8025 BT Zwolle (alleen op afspraak)
Postadres: Postbus 499, 8000 AL Zwolle
E-mailadres: info@ncb-belangen.nl  —  Telefoonnummer: 038-4270448
Website: www.ncb-belangen.nl
RSIN nummer: 800302710  —  KvK nummer: 40532845
IBAN-nummer: NL14INGB0002858940 t.n.v. Ned Chr Blinden en Slechtzienden Belangenvereniging.

Bestuurders:

 • sinds 2019; Mevr. J.A. den Dunnen, voorzitter
 • sinds 2020; Mevr. K. Huisman, secretaris
 • sinds 2024; Dhr. W. Hesseling, penningmeester
 • sinds 2022; Dhr. C.F. de With, 2de voorzitter
 • sinds 2017; Mevr. C.M.G. Helderman, algemeen adjunct
 • sinds 2019; Mevr. P. van Vianen, bestuurslid
 • sinds 2019; Mevr. H. Prins, bestuurslid
Activiteiten

De NCB is een landelijke organisatie, ingedeeld in regio’s. Iedere regio heeft een coördinator die alle contacten regelt. De activiteiten van de NCB zijn gericht op:

 • persoonlijke en sociale contacten
 • organiseren van samenkomsten om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen
 • informatieverschaffing door het maandelijks ledenblad ‘Onze Gids’
 • medewerking aan maatschappelijke verbeteringen ten behoeve van visueel beperkten


Bestedingen
Zoals verwoord in ons jaarverslag.


Beloningsbeleid
De bestuurders doen hun werk vrijwillig en ontvangen daarvoor geen vergoeding. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen wel door hen gedeclareerd worden.


Documenten
Beleidsplan: Download Beleidsplan
Jaarverslag: Download Jaarverslag 2023
Jaarrekening: Download Jaarrekening 2023