Andere organisaties

Andere organisaties

Hieronder een lijst van andere organisatie die hun diensten verlenen aan blinden en slechtzienden.

CBB – Christelijke Blinden Bibliotheek.
De CBB in Ermelo is gespecialiseerd in het toegankelijk maken van lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking. Lectuur en informatie wordt omgezet naar passende leesvormen als braille, grootletter en audio. De geschiedenis van de CBB gaat meer dan 100 jaar terug. In die tijd is veel kennis en expertise opgebouwd. Waar de CBB in het verleden een bibliotheek was, is de CBB uitgegroeid tot een veelzijdige en innovatieve organisatie die alle middelen beschikbaar heeft om leesbeperkingen te vervagen.

Visio – expertisecentrum
Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Oogvereniging
De Oogvereniging zet zich in voor de belangen van mensen met een oogaandoening én mensen met een oogaandoening in combinatie met een gehoorbeperking. Er bestaan binnen de Oogvereniging een aantal ledengroepen op verschillende niveaus: patiëntengroepen, themagroepen en regiogroepen. Via deze ledengroepen kunt u in contact komen met anderen, ervaringen uitwisselen en activiteiten ondernemen. Op verschillende plaatsen, dus ook bij u in de buurt, worden oogcafés georganiseerd. Een oogcafé is een ontmoetingsplek voor mensen met een oogaandoening om bij te praten, regelmatig staat het oogcafé in het teken van een bepaald thema.

Opkijken – portaal voor kerkelijke werkers
Voor werkers in de kerk die te maken hebben met mensen met een visuele beperking is dit portal bedoeld. Je kunt er terecht voor informatie en ervaringsverhalen, zodat je mensen kunt begeleiden bij het vinden van hun plek in de kerk en het gemeenteleven.

Worldwide Vision
Worldwide Vision biedt een ruim assortiment aan hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden, slechthorenden en senioren. Gaat het lezen u niet meer al te goed af en zoekt u een loep of loeplamp? Dan bent u bij Worldwide Vision aan het juiste adres. Mocht het lezen van boeken helaas helemaal niet meer lukken dan kunt u bij Worldwide Vision ook terecht voor een daisyspeler waarmee u boeken gesproken kunt beluisteren. Naast deze producten biedt Worldwide Vision nog tal van andere aangepaste producten aan waarmee dagelijkse activiteiten eenvoudiger worden gemaakt.

Bartiméus
Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel. We zijn een expertise- en zorgorganisatie en zijn daarnaast actief in het onderwijs en ambulante dienstverlening. We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus. 100% leven.

Bartiméus Fonds
Het Bartiméus Fonds zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een visuele beperking voluit kunnen meedoen. Wij richten ons op Mobiliteit, Onderwijs & Werk en Vrije Tijd. Wij werven fondsen en kunnen dankzij de steun van onze donateurs het werk van Bartiméus ondersteunen en innovatieve projecten ontwikkelen en financieren.