Fonds recreatie NCB

Fonds recreatie NCB

Dit fonds kan aangewend worden voor de bevordering van de recreatie van leden van de NCB en alles wat daarmee in verband gebracht kan worden. Dit zal met name zijn door het organiseren en financieren van excursies, vakanties en andere vormen van ontspanning.

Leden van de NCB die hiervoor in aanmerking denken te komen kunnen contact opnemen met het NCB secretariaat.

Het NCB-recreatie Fonds is een initiatief van de Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtzienden Belangenvereniging. Bankrekeningnummer: NL34INGB0000306316 t.n.v. Stichting Recreatie der NCB.