Onze Gids

Onze Gids

‘Onze Gids’ is het contactblad van de NCB en verschijnt 11x per jaar in braille, grootletter en gesproken op CD.

Redactie:
Mevr. N. van Neutegem
Dhr. H.C. van den Berg
LPB media, eindredacteur

Redactieadres:
LPB media
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E-mail: redactie@ncb-belangen.nl

Abonnement:
Gratis voor leden van de NCB.
Extra leesvorm: gratis
Niet leden betalen € 26,00.

Voor aanmelding en adreswijzigingen:
E-mail : administratie@ncb-belangen.nl

Uitgave en grafische verzorging van  Onze Gids: CBB, Ermelo.