Lid worden

Lid worden

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar
Voor contributie en abonnementen:
IBAN:  NL14INGB0002858940 t.n.v. NCB te Alphen aan den Rijn

Wat kunt ú doen?

  • Als u slechtziend of blind bent en u onderschrijft de grondslag van de vereniging: meldt  u aan als lid! U kunt hier het aanmeldformulier downloaden en naar ons mailen: info@ncb-belangen.nl.
  • Kent u slechtzienden of blinden in uw omgeving? Verwijs hen door naar de NCB, u bewijst hen en ons een dienst!
  • Wordt donateur van de NCB of stort een bijdrage op bankrekening NL 14 INGB 00028 58 940 t.n.v. NCB te Alphen aan den Rijn.


Waarom lid worden van de NCB?

De vereniging streeft naar goede onderlinge communicatie. Het is fijn, regelmatig onderling contact te hebben met gelijk gestemde mensen binnen de NCB. De NCB zorgt ook voor erkenning door de overheid en maatschappelijke organisaties.

Wat doet de NCB nog meer?

  • Afdelingen organiseren contactbijeenkomsten. Voor alle bijeenkomsten worden reiskosten op basis van openbaar vervoer vergoed.  Het bestuur verzorgt jaarlijks een ontmoetings- en themadag en tevens een vakantieweek en –weekend
  • Leden van de NCB kunnen korting krijgen op de aanschaf van hulpmiddelen, die niet op andere wijze voor vergoeding in aanmerking komen.
  • De NCB kan voor leden korting verlenen op recreatieve mogelijkheden.
  • De NCB kan voor leden korting verlenen voor aangepaste leesvormen (grootletter, spraak of braille) van lectuur, zoals Bijbels, liedboeken e.d.