Agenda – activiteiten

Agenda – activiteiten

Hieronder vinden jullie de geplande activiteiten:

2021

  • 2 oktober, ledenbijeenkomsten afd. Oost en West
  • 12 november, bestuursvergadering in Zwolle
  • 13 november, jaarlijkse themadag (ALV) in Ermelo
    met spreker: dhr. Ad van der Waals
  • 11 december, kerstviering (bondsdag) met alle leden

2022

  • 11 februari, bestuursvergadering in Zwolle
  • 8 april, bestuursvergadering in Zwolle