08-12-18 Adventsbijeenkomst NCB afd. Rotterdam.

Op zaterdag 8 december vond weer onze jaarlijkse adventsbijeenkomst plaats in het gebouw van het leger des Heils op de Kooikerweg in Rotterdam. Rond 10.00 uur kwamen de eerste leden al binnen, waar ze verwelkomd werden met koffie/thee en een lekker stukje boterletter. Helaas hadden we vooraf al wat afmeldingen ontvangen, maar er was toch een mooie opkomst. En dat, ondanks enkele taxi’s die wel erg laat aankwamen.

Rond 10.30 uur opende de voorzitter, dhr. Reinders, de bijeenkomst met het zingen van psalm 95 vers 1 en las Marco Maleachi 4 voor. In dit hoofdstuk wordt melding gemaakt van de Zon der gerechtigheid. De voorzitter merkte op dat hier de Heere Jezus mee bedoeld wordt. In de bijbel worden veel beelden gebruikt om duidelijk te maken wie de Heere Jezus is. Denk bijvoorbeeld aan de “Ik-ben-teksten”, zoals: Ik ben de goede Herder”, “ik ben de Weg, de Waarheid en het leven” enz. Allemaal elementen uit het natuurlijke leven. Als we het hier hebben over “De zon der gerechtigheid”, dan duidt dat op licht en warmte. Op de Heere Jezus, die gekomen is als “Het Licht der wereld”. In aansluiting hierop zingen we de lofzang van Zacharias vers 5, en leest Jannie Jesaja 11 vers 1 t/m 10, waarna ds. Drooger het woord krijgt. De dominee vertelt dat hij al verscheidene keren in ons midden is geweest. Hij geeft aan dat wij als blinden en slechtzienden invloed hebben gekregen op zijn leven. Inmiddels is hij namelijk een fervent spaarder van doppen en aluminium deksels. Dit doet hij zowel thuis als wanneer hij doppen op straat ziet liggen. Zelfs zijn kleinkinderen sparen dapper mee voor opa.
Vervolgens legt de dominee een link naar wat het hebben van een beperking met zich meebrengt. Dit is zeker niet altijd even gemakkelijk, vooral wanneer u al wat ouder bent of op latere leeftijd een beperking krijgt. Probeer desondanks toch te kijken naar de mogelijkheden die u nog wel hebt. Toch kan het zijn dat u vindt dat uw leven wel erg eenvoudig en nederig is geworden door uw beperking. Met het oog daarop wil de dominee een ogenblik stilstaan bij Jesaja 11 vers 1: “Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.”
Deze tekst is één van de adventsbeloften uit het oude testament. U moet deze tekst zien in het verband van Jesaja 10, waar het gaat over het Assyrische leger dat voor de stadsmuren van Jeruzalem staat. Jesaja zegt dan dat God het leger verslaan zal en gebruikt daarvoor het beeld van het afkappen van takken, het neerhouwen van een bos. In dit verband staat dan vers 1 van hoofdstuk 11. God zegt dat Hij het Assyrische leger zal verslaan, dat Hij dat machtige bos om zal hakken want …: En dan komt hoofdstuk 11 vers 1: Er zal een rijsje (een twijgje) voortkomen uit de afgehouwen tronk (een boomstronk) van Isaï en een scheut uit Zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Die boom wordt dus omgehakt, maar de stronk zal blijven staan. Hier wordt ook verwezen naar het koninklijke geslacht van David. Uit dat geslacht zal eens de Messias voortkomen. Die komt ook heel nederig, heel onopvallend, heel verrassend, als een twijgje. Dominee Drooger past dat ook op ons toe. Misschien denkt u dat u met uw beperking ook maar aan de rand van de samenleving staat, maar dan past u precies bij de Heere Jezus. Hij was ook nederig en ootmoedig en is dat heel zij leven gebleven. Ook blinden stuurde Hij niet weg, maar zij waren welkom. Daarom raadt de dominee aan om de Heere te zoeken. Vlucht tot Christus en bid om het werk van de heilige Geest. Ter afsluiting van de meditatie zingen we psalm 118 vers 13 en leest onze huisdichteres Jannie een zelfgemaakt gedicht voor.
Om 12.00 uur wordt ons de lunch geserveerd, die bestaat uit zelfgemaakte soep en overheerlijke broodjes. Het blijkt dat we wel een vol programma hebben, want rond 1 uur besluiten we de maaltijd, waarna Jannie een kerstverhaal voorleest. Ondertussen komen de leden van de speciaal voor onze bijeenkomst opgerichte 8-december-muziekgroep zachtjes binnen en al snel wordt de ruimte gevuld met het geluid van enkele liederen, gespeeld op dwarsfluiten, gitaren en een piano. Tussendoor zingen we nog enkele liederen en aan het einde van de middag leest Jannie Jozua 5 vers 13 t/m 15 voor. Nadat de voorzitter hierover nog enkele woorden gesproken heeft, besluit hij de bijeenkomst met dankgebed. Na het zingen van “Ere zij God” gaat iedereen weer naar huis en is ook aan deze fijne dag weer een einde gekomen.

Verslaglegging: Marco Elenbaas.

0 comments on “08-12-18 Adventsbijeenkomst NCB afd. Rotterdam.Add yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *