Een toegankelijke dierentuin.

Stel je eens voor … iedereen kan genieten van de dierentuin! Het kán! Maar hoe?
Een dagje dierentuin gaat over ontdekken, ontmoeten, zien en gezien worden. Het gaat om die magische beleving als je oog in oog staat met een leeuw. Dat je zijn immense lijf en indringende ogen ziet, zijn geur ruikt en gebrul hoort. Wat een plezier!
Joint Projects doet, in opdracht van het ministerie van VWS, een online onderzoek onder ervaringsdeskundigen naar hoe zij de dierentuin beleven. Deze bezoekers weten immers als geen ander wat ze nodig hebben voor een leuk dagje dierentuin.
Het doel van deze korte enquête met 7 vragen is om te onderzoeken wat de belangrijkste zaken zijn die een toegankelijke dierentuin geregeld moet hebben. Met de uitkomsten kan Joint Projects dierentuinen ondersteunen om stappen te zetten om toegankelijk te worden.
Fijn als je een paar minuten de tijd neemt om de online vragenlijst in te vullen!
Dat kan via de QR code in onderstaande afbeelding of via deze link.