Van het bestuur: Eenmaal zal Hem alles prijzen …

Vandaag (als ik dit stukje schrijf) is het stille zaterdag, afgelopen week hebben we op verschillende manieren stilgestaan bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Altijd weer raakt het me als Hij de kruisweg moet gaan. Helemaal alleen om onze zonden. Om dat te beseffen is er veel genade nodig. En juist dat wil Hij je schenken. Wat een wonder. Ook voor mij…

Eenmaal zal Hem alles prijzen,

de Geest zal allen onderwijzen:

wie wederstond, wordt overmocht.

Geest van liefde, wijsheid, krachten,

de wereld blijft Uw leiding wachten,

zo vaak hebt Gij uw volk bezocht.

Jeruzalem, treed uit,

verheug u als een bruid,

zie uw Koning!

Uw schreden richt de gids ten licht:

Hij opent eeuwig vergezicht.

 

Dit is een stukje uit een oud gezang. Wat heerlijk dat we weer mogen zingen in kerken en op koren. Hem de lof zingen.

Als bestuur zijn we weer bij elkaar gekomen en er wordt volop toegewerkt naar de ALV (jaarlijkse ledenvergadering) op 21 mei en naar de ontmoetingsdag op zaterdag27 augustus. We hopen dat u kunt komen zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten en de toekomstplannen met elkaar mogen doorspreken.

Hartelijke groet, namens het bestuur, An den Dunnen.