Ledenservice Vergoeding Hulpmiddelen voor Primaire Doelgroep

Zoals u weet is het bij de NCB mogelijk om gebruik te maken van deze ledenservice. Dit is vooral interessant voor diegene die onder de primaire doelgroep vallen. Hoe het precies werkt wordt hieronder nog eens uitgelegd.

U kunt bij de zorgverzekeraar of de WMO een hulpmiddel aanvragen. Dit betreft vooral medische- en technische hulpmiddelen die het dagelijks leven makkelijker kunnen maken. Voor onze doelgroep zijn deze hulpmiddelen onmisbaar. Denk hierbij aan: brailleleesregels, tast- en herkenningsstokken, beeldschermloepen e.d. Deze worden over het algemeen door de basisverzekering vergoed. Mocht u iets via de WMO van uw gemeente hebben aangevraagd, dan zal deze ook in de meeste gevallen worden vergoed. Echter, er zijn ook hulpmiddelen die niet door een instantie worden vergoed. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor in de huishouding. Voor die specifieke hulpmiddelen heeft de NCB de ledenservice in het leven geroepen.

Wat wordt er precies vergoed? U krijgt de helft van de gemaakte kosten vergoed tot een maximum van €350,00 per jaar.

Overweegt u een hulpmiddel aan te schaffen die door bovengenoemde instanties niet wordt vergoed, neem dan contact op met het bestuur. Uw aanvraag zal dan in behandeling worden genomen. Dit geldt ook als u het hulpmiddel al heeft aangeschaft. Zodra het bestuur de goedkeuring aan uw aanvraag heeft gegeven, zal de penningmeester deze afhandelen. U kunt uw aanvraag plus de factuur sturen naar administratie@ncb-belangen.nl.  Ze komen dan vanzelf bij het bestuur terecht.