Van het bestuur: Moed en kracht vinden uit HET WOORD.

De zon schijnt tussen de felle buien door en het wordt weer warmer. De natuur is volop in beweging, het groeit en bloeit prachtig. Daar zijn geen belemmeringen en voorschriften het gaat gewoon zijn gang. Hij zal er over waken.
Er zijn veel gedenkdagen geweest de afgelopen tijd. Koningsdag, 4 mei 5 mei, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Ook hierover zal Hij waken. We mogen moed en kracht vinden uit HET WOORD toen en ook nu nog steeds. Worden als een kind betekent: alles tegen Hem zeggen en vertrouwen dat Hij je hoort. Spurgeon zei: Als ik de Heere niet voor de kleine dingen nodig heb, heb ik Hem ook niet voor de grote dingen nodig.
De maatregelen zijn nog niet zover dat we kunnen gaan vergaderen. De ALV moest weer online en dat is altijd weer spannend.
Het bestuur is druk bezig met het update van de website, de toegankelijkheid van kerken, kaarten versturen, een meldpunt mogelijk maken voor klachten binnen de vergoedingen van de ziekenfondsen. Verbindingen zoeken met oog gerelateerde instanties enzovoort, enzovoort.
We wensen u ondanks de maatregelen een fijne vakantie toe thuis of elders en laten we blijven vertrouwen dat we elkaar dit jaar nog kunnen ontmoeten.

Hartelijke groet van het bestuur.