Nieuwe bestuursleden gezocht

Omdat een aantal bestuursleden in 2019 stoppen en in verband met de reorganisatie van de NCB, zijn we op zoek naar

BESTUURSLEDEN

We zijn met name op zoek naar een voorzitter, een notulist, en voor de portefeuilles activiteiten en PR/communicatie. Bestuursleden van de NCB worden benoemd voor een periode van vier jaar en, eventueel, herbenoemd voor maximaal nog eens vier jaar.
Wij komen graag in contact met leden van de primaire doelgroep. Of met leden die bij voorkeur ervaringsdeskundig zijn en vanuit die hoedanigheid, affiniteit hebben met de belangenbehartiging voor mensen met een gezicht beperking/blindheid of op welke wijze dan ook aanpassingen nodig hebben met het lezen. En uiteraard enthousiast zijn over de doelstellingen/veranderingen binnen de NCB.
Het bestuur van  de NCB vergadert 8 à 10 keer per jaar. In de bestuursvergaderingen wordt gesproken over verenigingsbeleid, communicatie, financiën, secretariaat, ledenadministratie en andere activiteiten. Ook is er de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). In deze vergadering rapporteert het bestuur over alle activiteiten en doet ze beleidsvoorstellen. Verder dienen daar het jaarverslag en de jaarrekening/begroting te worden vastgesteld.
Zowel voor de rollen in het bestuur alsmede de aandachtsgebieden is het van belang dat er een achtervang opgezet wordt zodat er altijd bezetting op onderwerpen is. Hierover zijn backoffice afspraken gemaakt met stichting LPB media in Zwolle.
Het bestuurslidmaatschap van de NCB is onbezoldigd. Wel is er sprake van een onkostenvergoeding.

Gevraagde kwalificaties bestuursleden:

Bovenop affiniteit met de algemene doelstelling van de organisatie geldt dat in het profiel van bestuursleden in elk geval een aantal van in de bijlage ‘Profielschets en Taakomschrijving bestuursleden NCB’ beschreven elementen aanwezig dienen te zijn.
Voor belangstelling of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Download hier de profielschets en taakomschrijving bestuursleden

0 comments on “Nieuwe bestuursleden gezochtAdd yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *