Van het bestuur: Op mijn kleine balkonnetje zitten pimpelmezen te broeden.

Allereerst wil ik u vertellen over mijn kleine balkonnetje aan een drukke weg. Ik heb daar een vogelhuisje hangen en tot mijn blijdschap zitten er pimpelmezen te broeden. Ze vliegen af en aan om hun kroost te eten te geven. Het is een pracht gezicht. Mijn hondje ligt gewoon op het balkon en kijkt het allemaal rustig aan. Het is echt de maand mei. Koude morgens en heerlijke middagen met een zonnetje.

De nevel voorop Onze Gids van mei is ook zo’n voorbeeld. Ondanks alle vreselijke berichten over de oorlogen en de vluchtelingenstromen gaat

Maar ons geestelijk vermogen om het te waarderen en ervan te genieten wordt voortdurend vergroot. Galaten 2 vers 20 spreekt over Zijn liefde voor het individu: “De Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” De apostel Paulus genoot het bewustzijn van Christus’ persoonlijke liefde voor hem, en hij ontving alle leiding van Hem, die hem liefhad en Zichzelf voor hem gaf. De liefde van Christus motiveerde hem in zijn dienst en was het licht waardoor hij wandelde. Mogen wij de liefde van Christus in haar vele aspecten beschouwen en ervan genieten.

het in de natuur gewoon door. Gods goedheid wordt erin duidelijk gezien. Op dit moment zijn we bezig met de lopende zaken, ten aanzien van toegankelijkheid kerken en gebouwen, voorbereiden van de landelijke ontmoetingsdag, ALV, enzovoort, enzovoort. Het komende seizoen gaan we intensiever kijken naar ledenwerving en gaat ook de ZieZo-beurs weer van start. Ook gaan we weer bewust zoeken naar bestuursleden voor de afdelingen. Al met al gaan we dus gewoon door.

Hartelijke groet van het bestuur