Van het bestuur: Taxi nodig voor het vaccineren, deze wordt vergoed.

Het is alweer mei, en nog steeds  is er geen  mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Het coronavirus grijpt nog volop om zich heen, wereldwijd. Maar ondanks alles mochten we gedenken dat Jezus Christus is opgestaan, dat Hij de zonden op zich nam. Dat Hij zo moest lijden voor onze schuld. Hij is een levende God en zo mogen we Hemelvaartsdag en Pinktsteren vieren. Laten we Hem met psalm 135 loven: ‘Loof de Naam van de HEERE, loof Hem, dienaren van de HEERE, u, die staat in het huis van de HEERE, in de voorhoven van het huis van onze God.’

We zijn als bestuur de Algemene vergadering aan het voorbereiden. Weer zullen we dit online moeten doen. We hebben, na evaluatie van de vorige online vergadering, begrepen dat u liever direct zou willen mee praten, via Skype, Teams of Zoom. Dat gaan we dan ook proberen en daarvoor willen we graag van tevoren een proefbijeenkomst houden (één of twee dagen) voor de datum van de vergadering op 29 mei. De volgende vraag aan u, als we u de gegevens van het inloggen sturen en u vindt het moeilijk en ingewikkeld, zou u dan aan u kinderen/kleinkinderen of buren/vrienden vragen mee te kijken. Het zou heel bijzonder zijn om elkaar dan eerst informeel online te zien en horen. Zo kunnen we de eventuele knelpunten oplossen en een beetje wennen aan het online vergaderen. De leden horen hier nog meer over.

We wensen u allen veel sterkte en gezondheid toe, en heeft u vragen aan een van ons, u kunt ons altijd bellen.

De volgende tip kwam binnen: als u een taxi nodig hebt om ingeënt te worden wordt deze vergoed.

Hartelijke groet van het bestuur.