Van het bestuur: afscheid van onze secretaris Henk van den Berg.

Grote God, wie kan U volgen? Wie doorziet Uw plannen? We weten ons klein en afhankelijk van U. Laten we schuilen bij U want dan schuilen we onder het bloed van Jezus.

Op vrijdag 11 juni hebben we als bestuur, met in achtneming van de coronaregels, elkaar weer ontmoet in Zwolle. Op gepaste afstand hebben we kunnen vergaderen, heerlijk om elkaar weer te zien. Zoals u weet is onze secretaris Henk van den Berg afgetreden. We zullen hem missen. Niet alleen zijn kennis maar ook zijn manier van optreden. Rustig en precies, duidelijk en toch zakelijk. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht binnen het bestuur. Hij heeft rustige tijden meegemaakt maar ook onstuimige tijden. Juist in die onstuimige tijd was hij een echte reddingsboei. Het werk van de NCB heeft zijn hart. Hij blijft dan ook nog verbonden met ons tijdens onze samenwerking met Bartiméus voor de toegankelijkheid van kerken en verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook daar is het van belang dat er aandacht is voor de blinden en slechtziende medemensen. Ook de redactie van Onze Gids blijft hij tot en met december 2021 waarnemen (we zoeken wel door om een vervanging te vinden voor dit stukje werk).  We hebben hem hartelijk bedankt voor al het secretariaatswerk; dit werk heeft hij overgedragen aan Klaasje Huisman. In Klaasje hebben we een rustige. vriendelijke maar ook bekwame opvolger gevonden. We wensen haar dan ook van harte Gods onmisbare Zegen toe in dit werk.

We hebben toch voorzichtig gekeken naar de toekomst. We denken D.V. op 2 oktober weer bij elkaar te kunnen komen met de afdelingen. Op 13 november weer een ALV met in de middag de lezing van dhr. Ad van der Waals in Ermelo en op 11 december een gezamenlijke kerstviering, dus alle leden, in een kerk in Ermelo.

We wensen u een fijne, rustige en mooie zomer toe.
Hartelijke groet van het bestuur