Van het bestuur: Als stipje op de wereldkaart.

Het einde van de zomervakantie is nu dichtbij. Wat een bijzondere zomer was het dit jaar. Veel heel warme dagen, een heuse hittegolf, vreselijke bosbranden, heftige strijd nog in de Oekraïne, zwemongelukken, opstanden bij de boeren enzovoort, enzovoort.
Er is heel veel aan de hand in deze wereld en daar midden tussenin verblijven wij. Als stipje op de wereldkaart. We verlangen er allemaal naar om te weten wat in het verschiet ligt, we verlangen naar hoop, we verlangen ernaar verankerd te zijn in het rijk van de toekomst. Zijn rijk, zodat we de huidige wereld kunnen verdragen. Laten we uitzien naar Hem en ons op Hem blijven richten. Laten we elkaar blijven opdragen in gebed.
Inmiddels hebben we op zaterdag 27 augustus ook weer onze landelijke ontmoetingsdag kunnen houden. Wat was het fijn om elkaar na de coronaperiode weer te ontmoeten en bij te praten. Een verslag ervan komt in een nummer van Onze Gids te staan.