Van het bestuur: de zomer komt dichterbij.

Langzaamaan zijn we alweer flink op weg naar de langste dag van 2023. De zomer komt dichterbij. De lange dagen en korte nachten en steeds mogen we weten: Hij is nabij. In alles ook als we eropuit trekken.

De ALV op 13 mei was goed bezocht. Voor het online mee vergaderen was niet zo’n belangstelling, dus de persoonlijke ontmoeting is voor de leden erg belangrijk. Patricia Vianen, Hennie Prins en An den Dunnen waren herkiesbaar en zijn herkozen. We danken u voor het vertrouwen dat u ons geeft. We hopen met het bestuur weer door te gaan met de voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan en ook met de toegankelijkheid van verpleeg- en verzorgingshuizen. En uiteraard de lopende zaken.

De ontmoetingsdagen die we in de vorige gids aankondigden zijn gewijzigd. De dag naar Neeltje Jans in Zeeland hebben we gecanceld in verband met te weinig aanmeldingen. We kijken nu uit naar 17 juni, de boottocht die in Kampen zal beginnen. We hopen daar veel leden te ontmoeten. Het is dit jaar nu dus ook maar één ontmoetingsdag.

Wat nog leuk is om te vertellen is dat ons oud-bestuurslid Henk van den Berg uit Gramsbergen eind april een lintje heeft gekregen, lid in de Orde van Oranje Nassau. Toen Henk verteld werd dat er een bijeenkomst over toegankelijkheid georganiseerd zou worden in het theater van Hardenberg, wilde hij wel komen. Henk is namelijk nog steeds actief om de toegankelijkheid van kerken en andere gebouwen voor onze primaire doelgroep te verbeteren. Naast zijn bezigheden voor onze organisatie is Henk ook nog taalcoach via de bibliotheek in Hardenberg. Een delegatie van ons bestuur was bij deze benoeming aanwezig met bloemen en ook de hartelijke felicitaties namens u.

Namens het bestuur,
An den Dunnen, voorzitter