Van het bestuur: dit is het jaar dat de NCB 100 jaar geleden is opgericht.

2024!  een jaartal dat we al zo vaak hebben genoemd. Want dit is het jaar dat de NCB 100 jaar geleden is opgericht. Als ik bezig ben met de voorbereidingen, dan ik kijk ook om me heen in deze wereld. Wat een verdrietige dingen gebeuren er toch steeds maar weer. Daarom is het een voorrecht om toch te blijven werken aan een toekomst, maar niet zonder Hem. We hebben vorige maand weer mogen gedenken dat Hij op de wereld kwam. Mens geworden… voor ons om onze zonden te dragen. Hij is gekomen voor zondaren en dat is zo’n troost. Laten we zorgen dat niemand ons die hoop zal ontnemen, ook in de donkere dagen van ons leven.

Als bestuur gaan we weer verder met de jaarplannen. En uiteraard ook met het komende feest in Putten. Ook de afdelingen gaan weer volop verder met de vergaderingen. We hopen u dan ook geregeld weer te ontmoeten.

En vanaf deze plaats willen we iedereen die ons een mooie en veelal bemoedigende kerstkaart heeft gestuurd heel hartelijk bedanken. Het doet goed te weten dat er onderling een fijne betrokkenheid is.