Van het bestuur: God is er, overal !

‘God heeft een plan met ieder mens, dat Hij alleen maar weet.
Heel langzaam komt het aan het licht, vaak door veel pijn en leed.’

Is er in u een hunkering om alles te doorzien? En staat God u dit nu niet toe? Zijn heilsplan is misschien te zwaar voor uw zo zwakke kracht, te groot voor uw verstand. Behoedzaam als een Vader is, leidt Hij u aan Zijn hand op paden waar het licht verflauwt, tot Hij de nevel breekt en er uit elke zonnestraal een zee van Liefde spreekt. Waar u het oog ook wenden zult, God is er, overal! Geen eenzaamheid, geen vragen meer, geen angst, geen dodendal vormt dan nog een belemmering, in Gods volledig Licht zegt u: het plan dat God voltrok was op mijn heil gericht’.
Dit oude gedicht heeft Co ’t Hart jaren geleden geschreven en is nu weer actueel.

Wat een verdriet om geliefden die ze niet meer mochten bezoeken, wat is eenzaamheid dan dichtbij. Ook het personeel had het er erg moeilijk mee. Een verpleegkundige vertelde mij, God is er, overal! Dat staat in het gedicht van Co ’t Hart. Dat hing in het verpleeghuis boven een bed.

Hoe zouden we het anders vol kunnen houden! Wat een houvast!

De regels die we hebben gekregen worden wat versoepeld. Voor veel mensen is dat een verademing. Maar het blijft voor visueel beperkte en hun begeleiders heel moeilijk. Wat is nog veilig te doen. U loopt waarschijnlijk tegen problemen aan die nog niet eerder waren opgevallen.

Ook ik liep tegen een scherm aan met een vaartje. Gelukkig viel het mee maar het gebeurde wel. De toegankelijkheid is een moeizaam stuk voor de overheden. Ook via de minister is er weer aandacht gevraagd. Andere verenigingen vragen hier ook aandacht voor. We blijven het volgen. Als u een probleem ervaart wilt u het dan ook doorgeven?

In de vorige gids sprak ik al over het feit dat we de ‘Bondsdag’ niet kunnen organiseren. Dat houden we zo ondanks dat de regels versoepeld zijn. In de telefonische bestuursvergadering van 26 juni hebben we besproken om de regiovergaderingen op 17 oktober aangepast, dus met afstand in acht nemend, door te laten gaan en de ALV op 21 november ook.

In Ermelo zullen we eerst de ALV vergadering houden, daarna een heerlijke lunch, en in de middag de lezing van Ad van der Waals. We sluiten de dag af met een heerlijk diner. Het zal fijn zijn om elkaar te ontmoeten en te spreken. Dit alles onder voorbehoud dat er geen strengere regels komen.

Ook hopen we dat we de Kerstbijeenkomsten kunnen laten doorgaan.
Wij wensen u Gods nabijheid toe.

Hartelijke groet van het bestuur