Van het bestuur: Gods voetstap

2020, wat een bijzonder jaar was dat!

Niets ging eigenlijk zoals gepland was binnen de NCB. Vanaf half maart was het aanpassen en tussen de opgelegde regels blijven nadenken. Telkens als we weer wat bedacht hadden kwamen er strengere maatregelen. En dat was nodig. Want het coronavirus greep om zich heen. Vooral in de Randstad en later over het gehele land. Over de gehele aarde. Het werd een wereldwijde pandemie.

Het gevaar zat in de besmettingsgraad. Zomaar kon je besmet raken, ook al dacht je veilig te zijn. Het bracht isolatie met zich mee en eenzaamheid lag op de loer. Geen bezoek ontvangen als je was/bent opgenomen. Schrijnende beelden kwamen voorbij. En misschien hebt u het heel dichtbij ervaren. Van enkele leden kregen we bericht dat het virus in hun leven was binnengedrongen. Het herstel is een lange en bange weg. Waar halen we onze kracht vandaan?

Hij wil een hulp zijn in benauwdheden. Hij alleen. Om daarop te vertrouwen is soms zo moeilijk. Maar Hij zegt het in Zijn woord. Daar kunnen we op bouwen.

Gods voetstap

De voetstappen van Gods oneindige liefde
Trekken een spoor van het pad van de tijd
Ze lopen vooruit op het komende wonder
Ze banen een weg naar de eeuwigheid.
Wij willen graag volgen maar ’t pad is zo zwaar,
Wij zoeken een wonder, maar het wonder is daar;
Want Jezus trekt wegen, de toekomst staat vast.
Zo mogen we verder want Hij draagt de last.

De mensen die ’t teken der tijden gaan volgen
Richten hun blik op het levende Woord.
Zo gaan ze hun weg en het voortschrijdend leven
Heeft teken en tijd en toekomst gehoord.
Leer mij door de dagen het wonder verstaan.
Zodat ik met vreugde het pad hier zal gaan.
Dan wandel ik verder in leven en licht
Dan zoekt weer mijn hart naar het hemels Bericht.

Zo vraagt men om leven met ogen die ziende
De tekenen van Jezus liefde verstaan.
Met oren die horen het Levende Woord.
Zodat ik blijmoedig de weg hoop te gaan.
Dan wil ik graag lopen op ’t pad van de tijd
Want dan mag ik hopen mijn weg wordt geleid
Dan durf ik te leven, ja God is mijn Licht.
Dan zie ik weer toekomst, weer hemels gezicht.
De voetstappen van Gods oneindige liefde
trekken een spoor op het pad van de tijd.

Het bestuur wenst jullie allen een gezegend kerstfeest toe en ook Gods zegen voor het nieuwe jaar 2021.