Van het bestuur: het mogelijk maken van kerkbezoek voor mensen met een visuele beperking

We gaan de laatste maand van het jaar 2022 in. Een jaar waarin veel is gebeurd. Een jaar waarin we weer activiteiten konden opstarten na de Corona‑periode. We hebben elkaar in augustus weer kunnen ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdag op de Hoge Veluwe, en heel recentelijk nog op de ledenvergadering van 12 november in Ermelo. Fijn dat die fysieke contacten weer mogelijk zijn. En ‑ zo de Heere wil ‑ op 10 december ontmoeten we elkaar nog weer in de regio in afdelingsverband. We zijn God dankbaar voor zoveel zegeningen. Tegelijk bidden we tot God dat Hij wil zorgen voor alle mensen onder ons die ziek en kwetsbaar zijn. Weet u zich verbonden met Hem, God is er altijd en overal.

De NCB wil zich actiever inzetten op het mogelijk maken van kerkbezoek voor mensen met een visuele beperking. Het gaat om de toegankelijkheid van kerkgebouwen, maar ook van de liturgie bij erediensten en het kerkbezoek als geheel, met inbegrip van het sociale element. Dit initiatief is mede geïnspireerd door het VN‑verdrag, vastgesteld in 2016, waarin de rechten van personen met een beperking/handicap beter zijn vastgelegd: ook van kerken wordt actie gevraagd! Hiervoor is door de werkgroep Toegankelijkheid een flyer ‘Hoe toegankelijk is jouw kerk voor blinden en slechtzienden’ gemaakt en toegezonden aan alle kerken in Nederland. De flyer ‑ en de uitgebreide achtergrondinformatie op de website ‑ zijn tot stand gekomen met medewerking van Bartiméus/Accessibility, als deskundigen op het terrein van visuele beperking. Op onze website www.ncb-belangen.nl/toegankelijkheid is de inhoud van de flyer nader uitgewerkt met toelichtende teksten, ervaringsverhalen en ook concrete handvatten voor de praktijk. Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen krijgen ook een plaatsje op de website.

Hartelijk groet vanaf de bestuurstafel.