Van het bestuur: het nieuwe jaar is begonnen.

Het nieuwe jaar is begonnen, 2022 het jaar van onze Heer. We leven in een tijd van persconferenties en de vorming van een nieuwe regering. Het Coronavirus heeft weer een variant gekregen en daar zijn grote zorgen over. Wereldwijd is er onrust en onzekerheid.
Het is zoals elk jaar en elke maand, zelfs elke dag en elk uur dat we niet weten hoe het zal gaan. U en ik wij weten niet, wat de dag van morgen biedt. Maar Hij die het heelal omspant, houdt ook morgen in Zijn hand. Dat is een zekerheid en onze rust. Hij zal het maken.
Het jaar 2022, er liggen weer taken op ons te wachten. Ik noem er een paar. Het taxivervoer, het toegankelijker maken van kerken en verpleeg- en verzorgingshuizen. Het omzien naar elkaar, het 100-jarig jubileum. Het samenwerken met andere oogverenigingen op verschillende gebieden.
We gaan er weer tegenaan en houden u op de hoogte. Wilt u meebidden?

Hartelijke groet van het bestuur