Van het bestuur: het vaccineren is begonnen

We zitten al weer een aantal weken in de Lijdenstijd. Dit is een bijzondere tijd om erbij stil te staan wat Christus voor onze zonden over heeft gehad om Zijn Zoon te laten kruisigen. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

U heeft ongetwijfeld u eigen methode om erbij stil te staan en het te gedenken. Maar misschien heeft u er ook wat aangehad om uit het veertigdagen boekje elkaar voor te lezen. Zelf ga ik dit doen met een aantal mensen per beeldtelefoon. Zo komen we dichter bij dit grote offer en leven we toe naar Pasen en naar de Opstanding.

Het vaccineren is begonnen, velen zijn al voor de eerste of zelfs al voor de tweede prik geweest. Vooral de zorgmedewerkers zijn daar erg blij mee. Nu ik dit stukje aan het schrijven ben is het wit buiten en zijn de schaatsen door velen uit het vet gehaald. Een welkome afleiding vooral voor de jeugd. Het online les krijgen is erg vermoeiend vraagt veel, ook van de leerkrachten en ouders.

We hebben afgelopen week een bestuursvergadering gehad van de NCB. De samenwerking met Bartiméus is goed in gang gezet. U hoort daar op de ALV meer van. Ook zijn de stukken voor de ALV allemaal doorgenomen en deze komen te zijner tijd uw kant op. Hoe die vergadering plaats zal vinden daar is nu nog geen kijk op.

Bij de volgende ALV in mei, komt ook aan de orde het benoemen van een nieuw bestuurslid van de NCB. De heer Henk van den Berg is aftredend en niet herkiesbaar. Voor zijn functies, te weten secretaris en redacteur van ‘Onze Gids’, zoeken we nu een nieuw bestuurslid. Graag hopen wij van u hiervoor voorstellen te ontvangen!

We wensen u veel sterkte toe en laten we elkaar blijven opdragen aan onze Hemelse Vader zodat we toch met elkaar kunnen meeleven.

Hartelijke groet, het bestuur van de NCB