Van het bestuur: huiskamer bijeenkomsten

Zoals we ook al per brief aan de leden hebben geschreven konden we de geplande vergaderingen van 17 oktober 2020 niet veilig door laten gaan. De locaties waar we gewoonlijk vergaderen geven geen groen licht. Ook is de afstand in een taxi een belemmering.

We zijn met elkaar om de tafel gaan zitten en hebben de ontstane situatie besproken. Om elkaar toch weer eens te ontmoeten en binnen de regels te blijven van het RIVM hebben we het volgende bedacht.

We mogen met zes gasten bij elkaar in een huiskamer zitten als daar voldoende ruimte voor is. Er zijn door afdeling West-Nederland (als proef) een aantal leden benaderd of ze hun huiskamer open willen stellen voor ontmoeting met koffie en lunch. Dit in verschillende delen van het land. We beginnen bij An den Dunnen, volgende week met leden die dichtbij of in Alphen aan den Rijn wonen. De week daarop bij Matje Klein in Koudekerk aan den Rijn, daarna bij Nel van Neutegem in Zeist en dan hopen we naar Marco Elenbaas te gaan enzovoort. Ook afdeling Oost-Nederland kan dit gaan organiseren. Uiteraard bent u niets verplicht maar als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid dan bent u van harte welkom. Ook als u uw huiskamer beschikbaar wilt stellen. Zo hopen we toch een beetje naar elkaar om te zien.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) die we gepland hebben op D.V. 21 november 2020 hopen we wel door te laten gaan, uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM. We kunnen met 20 personen bij Dennenheul in Ermelo terecht op veilige afstand van elkaar. Daarnaast kunnen we een livestream verzorgen zodat u mee kunt kijken met de vergadering en met het verhaal van dhr. Van der Waals. Ook kunt u dan uw vragen stellen via chat op de livestream. Mochten er meer dan 20 personen willen komen dan wijken we uit naar een andere locatie. Daar worden degenen die zich opgegeven hebben op tijd over ingelicht. Dit alles hebben we in afhankelijkheid van onze Almachtige God opgeschreven en we hopen u snel te ontmoeten.

Hartelijke groet, het bestuur van de NCB.