Van het bestuur: Kwetsbaar

“Schepper van hemel en aarde, Uw goede schepping zucht en wij zuchten mee. Wat zijn we kwetsbaar. Maar U bent een rots om op te bouwen, een bunker om in te schuilen. Een licht om op te koersen in donkere tijden.
Nu alles wankel lijkt: onze gezondheid, onze economie, nu we niet naast onze naasten kunnen staan en het lastig is om ons aan U vast te klampen, bidden we: Houd ons vast, Almachtige God, Wees onze bodem, maak Uw aanwezigheid merkbaar in onze levens en overal waar eenzaamheid, angst en onzekerheid de overhand dreigen te nemen. Uw wil geschiede, Amen”

Langzaamaan komen er weer meer mensen op straat. Ook zijn er meerdere winkels open gesteld. De scholen gaan gedeeltelijk weer open, enzovoort. Wat betekent dat voor onze vereniging? Wij als leden hebben niet altijd de mogelijkheid om anderhalve meter afstand te houden. We hebben vaak een begeleider nodig als we buiten de deur willen gaan. Ook in taxi’s en openbaar vervoer is voor ons nog een brug te ver.

Het dagelijks bestuur heeft enkele malen via ‘whatsapp’ kunnen vergaderen en het gehele bestuur éénmaal telefonisch. Hierdoor konden toch een aantal zaken worden afgesproken en geregeld. Zo hebben we met elkaar de regels van het RIVM besproken. We kwamen daarbij tot de conclusie dat het helaas niet mogelijk is om in augustus de uitgaansdag “Bondsdag” te organiseren. Dit is erg jammer.

In het kader van belangenbehartiging hebben we stappen ondernomen om aandacht te vragen voor blinden en slechtziende in de supermarkten. We hebben met name last van de schermen die overal verschijnen bij de kassa’s. Verder hebben we de ledenwerving en naamsbekendheid weer opgepakt; radiospotjes via de reformatorische omroep en advertenties in diverse kerkbladen en de Elizabeth bode.

De jaarstukken 2019 voor de Algemene Ledenvergadering heeft u onlangs ontvangen. Bij vragen gewoon bellen of schrijven. Op D.V. zaterdag 21 november hopen we de stukken nogmaals in een vergadering te behandelen. Helaas kunnen we de vergaderingen van de regio’s /afdelingen vooralsnog niet oppakken. Misschien in het najaar weer.

‘Onze Gids’ valt geregeld bij u op de mat. Als u een stukje in wilt zenden hoe het met u, of juist in de omgeving waar u deel van uitmaakt, gaat, zouden wij dat erg fijn vinden. Ook een mooi gedicht of verhaal, alles is welkom.

Hartelijke groet van het bestuur