Van het bestuur: laten we in onze vakantie geregeld rust zoeken vooral in Hem

De vogeltjes zijn uitgevlogen de bomen staan in het blad en de vakantie plannen komen weer op tafel. Langzaamaan zijn we weer in de zomer gekomen. De gedenkdagen over de Hemelvaart en de Pinksteren zijn weer voorbij. Wat een bijzondere heilsfeiten zijn dat toch. Ook mochten we ervan zingen. De rust die ons wordt geschonken kan alleen dalen als we tijd nemen. Ik las een stukje van een oudvader die het zo omschreef: “je hebt veel genade nodig om met een werk te kunnen beginnen, maar nog meer genade heb je nodig om met werk te kunnen stoppen”. Laten we in onze vakantie geregeld rust zoeken vooral in Hem.

De ALV van 21 mei zit er weer op. Het was een goede vergadering waarin we Cees de With hebben voorgesteld en met blijdschap hebben aangenomen. De taken worden herzien en we kijken weer of alles wat we nu doen binnen het bestuur nog bij ons past en bij onze situatie. We zijn als bestuur heel dankbaar dat we voltallig zijn. De papieren die door de commissie 100-jarig bestaan zijn opgestuurd naar de burgemeester van Amsterdam. Dat heeft er toe geleid dat we werden gebeld dat het doorgestuurd is naar Koning Willem Alexander. Ook dat is verheugend nieuws. 100 jaar is niet niks. We hebben het document voor de toegankelijkheid kerken bijna afgerond. Verder zijn we druk bezig met de ontmoetingsdag in augustus en het taxivervoer. Na de vakantie gaan we de advertenties weer opstarten voor naamsbekendheid en leden werving.

Het bestuur wenst u een fijne vakantie toe.