Van het bestuur: Let op de leliën op het veld hoe zij groeien.

Een paar weken geleden was het ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Vele kerken schenken daar nog aandacht aan wereldwijd en dat brengt me naar de tekst in Mattheüs 6 vers 28: “Let op de leliën op het veld hoe zij groeien.” De wereld in de greep van de pandemie en toch gaat de natuur zijn gang. HIJ gaat door dwars door alles heen. Wat een troost!

Voorlopig zijn we als NCB nog erg beperkt in onze mogelijkheden om contact met elkaar te hebben. Alle fysieke vergaderingen zijn voorlopig afgelast. Maar voorzichtig komen er straks verbeteringen aan, nog even volhouden. Na de zomer zal er wellicht meer mogelijk zijn. We hopen dat van ganser harte!

Als bestuur zijn we bezig met diverse zaken. Samenwerking met Bartiméus, de website optimaliseren, nadenken  om ‘Onze Gids’ eventueel in een ander jasje te stoppen, ledenwerving enzovoort, enzovoort.

De vergaderingen digitaal bijwonen van de Macula vereniging en diverse verenigingen van andere oogziekten, zijn ook erg belangrijk nu er zoveel veranderingen zijn. Met name  nieuwe hulpmiddelen en de onderzoeken die gedaan worden voor nieuwe behandelingen. We houden u daarvan op de hoogte in ‘Onze Gids’ en op de website.

Hartelijke groet van het bestuur.