Van het bestuur: onze agenda’s gaan weer open.

We beginnen vrolijk en vol dankbaarheid. De maatregelen die we moesten nemen in verband met de pandemie die onze wereld teisterde, zijn grotendeels opgeheven. Dankbaar en blijdschap dat is wat nu overheerst. Psalm 9 vers 2 en 3: “ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste.”

De agenda gaat weer open en we mogen elkaar weer gaan ontmoeten. Het werk binnen het bestuur ging door maar allemaal op afstand en dat is nu voorbij. Ook voor de afdelingen staan er weer bijeenkomsten gepland. De data zijn de eerste week van april (u wordt uitgenodigd). Dat zal een bijeenkomst zijn in het licht van de komende paasdagen.

De ALV op 21 mei in Dennenheul is ook zojuist bevestigt. Op deze dag willen wij u een nieuw bestuurslid voorstellen voor de lege plaats binnen ons bondsbestuur, de heer Cees de With. Cees is al kennis komen maken binnen onze laatste bestuursvergadering en wij denken dat hij met zijn gaven en talenten veel voor onze vereniging kan betekenen. Hij hoort niet bij de primaire doelgroep maar heeft wel veel affiniteit met onze doelgroep. Binnen het bestuur heeft de primaire doelgroep nog de overhand. Na het diner nodigen we een spreker uit, maar dat is nog niet helemaal rond op dit moment. Daar hoort u later meer van. We hopen u allen snel weer te kunnen begroeten.

Hartelijke groet van het bestuur.