Van het bestuur: penningmeester gaat en komt

Op dit moment zijn er donkere wolken die ineens heel veel regen kunnen geven. Al een paar dagen is dit aan de gang. Op diverse plaatsen is er wateroverlast gemeld. De tempratuur is wel zomers aan het worden. Maar al met al gaat de tijd erg snel. De Algemene Leden Vergadering op 25 mei in Ermelo is weer achter de rug. En zoals u wellicht weet was onze penningmeester Arend van Laren aftredend en niet herkiesbaar. We hadden als bestuur al afscheid van hem genomen op 24 april. Het was heel fijn om met hem te werken en we zullen hem missen, ook de leden hebben dit ook zo ervaren. Gelukkig hebben we een “nieuwe” penningmeester kunnen vinden; Wim Hesseling uit Alphen aan de Rijn. Hij werd unaniem gekozen. Het is overal moeilijk om vrijwilligers te vinden voor besturen, maar wij zijn gelukkig weer compleet. Met dank aan God die alle dingen bestuurt en vasthoud in Zijn handen.

Verder zijn we bezig om verschillende folders samen met de CBB te ontwikkelen. Die voor de kerken is al bijna klaar. Ook steeds meer verpleeg- en verzorgingshuizen zijn geïnteresseerd. Het is van belang om voor deze doelgroep apart een folder te hebben met diverse mogelijkheden. Vooral bewustwording is belangrijk. Om zo de belangen van de bewoners met een visuele beperking te kunnen ondersteunen.
We wensen u een fijne zomer toe.

Namens het bestuur,
An den Dunnen, voorzitter.