Van het bestuur: steeds maar blijven we in beweging

Na een prachtige ontmoetingsdag op 27 augustus in het park de Hoge Veluwe zijn onze vergaderingen weer opgestart. Er zijn datums gekozen voor de afdelingsvergaderingen. De Themadag/ALV‑dag op 12 november is besproken en de stukken die daarvoor nodig zijn worden klaargemaakt. Steeds maar weer blijven we in beweging. Ook zullen we op de ZieZo‑beurs te vinden zijn en gaan we zoeken waar er nog meer beurzen of samenkomsten zijn om ook daar onze NCB te kunnen promoten.
Op de ALV zullen we weer eens uitleggen wat we allemaal doen. Het beleidsplan en de uitvoering daarvan moet nu gestalte gaan krijgen. Ook de voortgang voor toegankelijkheid kerken nadert zijn einde en het 100‑jarig bestaan komt zo steeds dichterbij. Werk te over en dat doen we in afhankelijkheid van Hem die ons leidt en bewaard.

Hartelijke groet en tot ziens