Van het bestuur: uitrusten is nogal eensets wat er bij inschiet.

Om ons heen zien we weer veel drukte, de scholen zijn weer begonnen. De vakantie is weer voorbij. We hopen dat u een fijne tijd hebt gehad en ook de tijd had om uit te rusten. Uitrusten is nogal eens iets wat er bij inschiet. Juist in de Bijbel staat er al in Genesis hoe belangrijk God het vindt dat we rust in ons leven nemen. Het Bijbelboek verhaalt hoe God de wereld heeft gemaakt en hoe God zelf rust neemt om van Zijn schepping te genieten. Naast de fysieke rust spreekt de Bijbel vaak over rust en vrede voor de ziel. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Mattheus 11:28. Wat een uitnodiging voor ons allen.

Ook de NCB is weer opgestart. Er zijn diverse zaken die de aandacht vragen. Begin juli schreef ik al over de inclusie. Inclusie is gericht op mensen die om wat voor reden dan ook niet zonder aanpassingen, met de maatschappij mee kunnen draaien. Dit kan zijn door uiteenlopende redenen. Wij richten ons op de visuele beperkingen en de mensen met een leesbeperking bv door dyslexie. Alle gemeenten hebben nu de plicht om oplossingen te bedenken samen met diverse instanties.

Vorig jaar hebben we de kerken al aangeschreven en dit jaar krijgen ze daar weer een herinnering van. Nu richten we ons op verpleeg- en verzorgingshuizen en samen met de CBB op scholen. De samenwerking met de oogverenigingen blijven belangrijk want die gaan tot en met de politiek. Wij leveren daar onze bijdrage aan.

Wilt u mee denken en opletten of u een bijdrage kan leveren binnen uw gemeente? Vaak is het onwetendheid bij de mensen maar u en wij kunnen ze dat goed uitleggen. Te beginnen met de komende tweede Kamerverkiezingen. Is het stemmen zelfstandig te doen of loopt u tegen obstakels aan vertel het ons maar ook uw gemeente.