Van het bestuur: wat een feest dat er nu al druppels vallen

Er komen stromen van zegen dat heeft Gods Woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen. Een lied dat weerklinkt in vele kerken rond het pinksterfeest. Wat een belofte en wat een feest dat er nu al drupp’len vallen. Wat een genade. Hij is naar de hemel gevaren en heeft ons Zijn Geest gegeven.

Op 13 mei gaan we onze jaarlijkse ledenvergadering houden. Goed om met elkaar in gesprek te gaan over het reilen en zeilen van onze vereniging. Fijn dat er ook mensen thuis kunnen doen, hybride-vergaderen noemen ze dat, mooi dat we van deze moderne technieken gebruik kunnen maken.

Mensen inzetten waar ze goed in zijn, samen een mooie vereniging willen zijn. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Want er zijn best veel vrijwilligers binnen onze organisatie werkzaam. Mensen die iets organiseren, die de administratie bijhouden, helpen met communicatie, en vooral al die begeleiders die onze leden thuis helpen en er ook steeds bij zijn tijdens onze bijeenkomsten en uitjes. Goed om hen ook eens een applausje te geven.

Op twee zaterdagen in juni hopen we elkaar weer te ontmoeten. Deze keer in het voorjaar en ook niet in het midden van het land, maar in Zeeland en Kampen, daardoor is de reistijd voor velen beperkter. Samen met u gaan we evalueren of dat ook bevalt. Hopelijk krijgen we mooi dagen en dat we elkaar in goede ge- zondheid ontmoeten.

Namens het bestuur,
An den Dunnen, voorzitter