Van het bestuur: We gaan voorzichtig aan beginnen met elkaar te ontmoeten.

Het was een zeer bijzondere week kan ik wel zeggen. De eerste uitnodigingen voor de afdelingsvergaderingen zijn de deur uit. Spannend is het of de leden het wel aandurven om te komen. Ook is het spannend dat we de regel van anderhalve meter afstand aan het einde van de maand achter ons kunnen laten. We gaan voorzichtig aan beginnen met elkaar te ontmoeten. Ieder moet zijn of haar weg daar weer in vinden.

Ook hebben we weer een bestuursvergadering gehad. Gesproken over de voortgang van de lopende zaken. Voorbereidingen getroffen voor de komende ALV en Themadag en ook voor de komende kerstvergadering met alle leden. De toegankelijkheid kerken in samenwerking met Bartiméus heeft nu een omlijnd plan. Op de komende ALV zal ik u dat uitgebreid vertellen.

Bij het ordenen van het NCB-archief kwam onze archivaris tot de conclusie dat van ‘Onze Gids’ de jaargangen van 1948 tot en met 1953 en de jaargang 1963 ontbreken. Het bestuur zou het prachtig vinden als het archief compleet is en daarom doen wij een beroep op onze lezers. Hebt u of weet u iemand die heel veel bewaart en deze Gidsen nog heeft, dan horen wij dat graag !

We kregen een overdenking van mevrouw Paulien Bakker uit Hoogeveen. Dit stellen we zeer op prijs, en als u een mooi stukje of gedicht of lekker recept weet dan mailt u het maar en het krijgt dan een plaatsje in ‘Onze Gids’.

Overdenking

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, is dit niet de moeilijkste opdracht die je kunt bedenken? God liefhebben houdt in dat je de ander en jezelf liefhebt. Juist in het liefhebben van de ander en van jezelf, prijs je Hem. Dit was voor mij een hele ontdekking. Steeds had ik mezelf weggecijferd omdat ik dacht dat dat moest. Maar waarom zou dat moeten? Je bent mens, je leeft en daarom mag je jezelf liefhebben en de ander en daarmee God. God liefhebben boven alles houdt in, dat je Hem dankt voor de liefde die Hij geeft, de liefde die het mogelijk maakt om jezelf en de ander lief te hebben.

Paulien Bakker

Wat is dat toch mooi als er ineens licht komt over een gedeelte van Gods Woord. Dat maakt dat we een levende God hebben die naar ons omziet. Ik wens u van harte Zijn Woord toe en de troost en de kracht die daarin te vinden is. Soms kan het zo zwart zijn in je leven en toch mag u weten Hij is nabij.

Hartelijke groet van het bestuur