Van het bestuur: we waren aanwezig op beurzen

God is goed geweest in achterliggende 100 jaar. Hij was nabij in moeilijke momenten en in vreugdevolle periodes. Dat zullen we steeds als uitgangspunt nemen, Hem vragen om kracht en bijstand. We zijn daarvoor als bestuur op 24 april (dat is de precieze oprichtingsdatum) bij elkaar gekomen en hebben herdacht hoe bijzonder het is om dit mee te maken. 100 jaar NCB, en nog steeds zitten we vol plannen! Kom daarvoor met ons meepraten op de jaarlijkse ledenvergadering op zaterdag 25 mei in Ermelo.

De Veine dagen zijn geweest in de jaarbeurs van Utrecht. Een paar jaar geleden was dat de Supportbeurs. In de nieuwe opzet is het 3 dagen en deels gecombineerd met de Zie‑zo beurs. We hebben er als NCB ook gestaan met een stand. De zaterdag was onze stand versiert met vlaggetjes, slingers en was er iets lekkers dat we uitdeelden. De mensen konden er niet omheen dat we 100 jaar zijn geworden. We werden door velen gefeliciteerd en er zijn drie nieuwe leden ingeschreven. Matje Klein en Ina Helderman waren altijd de promotors in de stand en er waren gasten die daar nog van konden vertellen. Heel leuk die herkenning. Ze hebben dit jaren gedaan en de NCB vertegenwoordigt. Nu hebben ze versterking gekregen door de jongere leden. Die kwamen een dagdeel helpen om bekendheid te geven over onze NCB. Dit hebben ze allen als prettig ervaren en ze willen in het vervolg weer ingezet worden. We gaan dat zeker inplannen. Allen hartelijk bedankt voor de inzet in het bijzonder Daniel Oosterom en Patricia Vianen.
Om een indruk te geven hoeveel bezoekers er op de beurs afkwamen: op donderdag 4885 bezoekers, op vrijdag 3980 en op zaterdag waren er 3929 voor aangemeld. In juni hopen we te gaan naar de Zendingsbeurs in Gorinchem en in het najaar naar de Zie‑zo beurs in het Beatrixgebouw van de jaarbeurs.

We zijn op weg naar Hemelvaartsdag. “Want Ik ga heen naar Mijn Vader”. En naar Pinksteren “God zond Zijn Heilige Geest, de Trooster”. Heerlijk om daar bij stil te staan en er ook uit te leven, Hij is De Trooster!

Hartelijke groet van An den Dunnen, voorzitter