Van het bestuur: we weten ons gedragen door gebeden.

Het is alweer volop herfst en weer vroeg donker. Het loopt naar het einde van het jaar. Wat gaat het toch snel. De maatregelen vanwege het covid  virus zijn weer aangescherpt. De besmettingen lopen op de ziekenhuizen hebben het druk. Als het virus u treft of één van uw familie leden is dat zeer ingrijpend. Allen die in zorgen zijn om hun gezondheid wensen we veel sterkte toe. We weten ons gedragen door gebeden horen we vaak, laten we dat ook blijven doen voor onze leden en hun families. Hij is getrouw Zijn plannen falen niet.

De ALV is weer achter de rug. We waren met 21 leden, het was een goede vergadering. Na de lunch had dhr. Ad van der Waals het woord over de toestand t.a.v. de blinden in en rond de oorlog. Een mooie uitleg maar ook zeer verdrietig om te horen hoeveel leden er toen naar Duitsland zijn vervoerd en nooit meer terug gekomen zijn. Deze lezing is opgenomen zo dat u hem later kunt beluisteren.
De aanvraag is begonnen om het predicaat koninklijk aan te vragen. Frits Prins is daar de voortrekker van. Een heel werk, maar hij ziet het helemaal zitten.
De website is nu echt vernieuwd en klaar. Hij moet nog verder gevuld worden dus als u denkt dat is wat voor de gids of website kunt u dat aangeven. 

Helaas hebben we de gezamenlijke kerstviering in Ermelo af moeten zeggen i.v.m. de maatregelen en het besmettingsgevaar. U heeft daarover al een brief gehad zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij wensen u goede en Gezegende feestdagen toe en hopen u in het nieuwe jaar weer te kunnen ontmoeten.

Psalm 139 vers 2 en 3.
“U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd.”

Hartelijke groet van het bestuur