Verslag Bondsdag 2014 NCB

door Nel van Neutegem

ncb bondsdag2014

Terwijl het weer ons goed gezind was, vierde de NCB haar 90-jarig jubileum. Dit deden we tijdens een extra feestelijke Bondsdag die ditmaal op 27 september jl. plaatsvond. Vanaf Tolkamer maakten we een boottocht over de Rijn, die ons naar een mooi gedeelte van Duitsland voerde.

Nadat onze voorzitter a.i., Matje Huttinga deze dag had geopend, heette zij iedereen hartelijk welkom. Na het officiële gedeelte van deze dag, dook dhr. Cornet met ons de geschiedenis in. Deze schetste voor ons enkele gedenkwaardige momenten waarop de CBB en de NCB in het verleden nauw met elkaar hebben samengewerkt.Het eerste contact tussen beide organisaties werd in mei 1963 gelegd. In deze maand ontving de CBB een brief die afkomstig was van de toenmalige secretaris, mevr. CD Krakers van afd. ’s-Gravenhage e.o. van de NCB. Deze brief handelde over het toesturen van gesproken boeken aan de lezer. De contactpersoon hiervoor was toentertijd dhr. J.W. Ooms, directeur van de CBB. Op 14 juli 1964 ontving de CBB de eerste opdracht tot het brailleren van stukken voor de NCB. Vanaf genoemde datum worden deze regelmatig door de CBB voor deze organisatie uitgevoerd. De samenwerking tussen beide besturen was goed. Tijdens de periode 1990 t/m 2002 verliep het contact hiervoor via dhr. G. van der Meer. In de periode daarna nam dhr. L.W. Maters zijn werkzaamheden over. Onze Gids werd en wordt nog steeds door de CBB geproduceerd en uitgegeven in o.m. Grootletterdruk, braille, gesproken vorm en digitaal op de website van de NCB. De voorloper van Onze Gids heette De Blindengids. Deze verscheen voor het eerst in januari 1929. De NCB maakt via de CBB gebruik van maatwerkopdrachten. Daarnaast heeft de CBB ruimte beschikbaar gesteld voor het archief van de NCB. Deze wordt door dhr. Pierik onderhouden.

Vervolgens nam dhr. Pierik de microfoon over en vertelde hij ons iets over de ontstaansgeschiedenis van de NCB. De maatschappelijke omstandigheden van de blinden waren in de vorige eeuw en ook daarvoor niet bepaald rooskleurig. Tot aan het midden van de vorige eeuw mochten zij met gratie en toestemming van het gemeentebestuur bedelen, om toch nog in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Deze situatie speelde zich voornamelijk af in Rotterdam. Veel Christenen vonden dit een aanklacht tegen de Christelijke naastenliefde. Zij hebben toen het initiatief genomen om blinden uit te nodigen om samen te komen in de zogenaamde Havenlozen school. Daar kregen deze mensen werk aangeboden en was er gelegenheid om met elkaar uit de Bijbel te lezen. Dit sloeg aan en groeide. En daardoor ontstonden de Blindenwerkinrichting in Rotterdam en de Werkinrichting voor Hulpbehoevende Blinden in Amsterdam. Beide werkinrichtingen functioneerden goed, tot aan de Eerste Wereldoorlog. Daarna kregen zij geen giften meer binnen en werd het voor deze mensen moeilijker om het hoofd boven water te houden. In 1895 richtte dhr. Kolf de Nederlandse Blindenbond op. Deze is tevens de oprichter van de Nederlandse Braille- en Luister-bibliotheek te Den Haag. Vanaf januari 1917 werd er door de CBB een maandblad voor blinden uitgegeven. Later sloten Bartimëus en Sonneheerdt zich daarbij aan. Hiermee bereikte men, zowel ziende als blinde mensen. Mevr. Diepenhorst riep telkens weer op om te komen tot een eigen blindenbond. Zij is dan ook de moeder van de CBB en de NCB.

En eindelijk ontstond er dan toch op 12 april 1924, in gebouw patrimonium te Amsterdam de NCB. Het eerste bestuur hiervan werd gevormd door o.a. dhr. Arends uit Amsterdam (voorzitter), mej. Schoonhoven uit Baarn, dhr. Kruidhof uit Kampen en de heren Versteeg en Van der Bijl uit Rotterdam. In het begin telde de NCB 42 leden. De NCB maakte zich al meteen bekend, door middel van advertenties in diverse kranten en tijdschriften. Volgens deze organisatie moet Gods onfeilbaar woord het richtsnoer voor de belangen van blinden zijn. In ieder geval hebben beide heren ons veel interessante informatie verstrekt.

Na de lunch kregen de mensen die dat wilden gelegenheid om een wandeling te maken of te winkelen in de prachtige plaats Rees. Toen iedereen weer veilig en wel aan boord was, kregen, zowel alle leden en gastleden als hun begeleid(st)ers, ter ere van het 90-jarig jubileum van de NCB, namens het Bondsbestuur een leuke attentie aangeboden. Nadat we een uitstekend verzorgd diner hadden genuttigd, sloot Matje deze fantastische boottocht met dankgebed af en wenste zij ons een goede thuisreis..

0 comments on “Verslag Bondsdag 2014 NCBAdd yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *