Verslag Kerstbijeenkomst afdeling ‘Oost-Nederland’

Janny van den Berg-Simonse
Datum: 15 december 2012

Op 15 december is er een Kerstbijeenkomst gehouden te Zwolle voor de leden van de afd. ‘Oost-Nederland’. In totaal waren ca. 20 personen aanwezig, waaronder ook enkele vertegenwoordigers van andere afdelingen. Wim Driesens, als a.i. voorzitter van de afdeling, opende de bijeenkomst met het gezamenlijk zingen van het lied ‘Komt allen te samen’ en ging voor in gebed. Ook werd er een gedeelte uit Lucas 2 gelezen.

De bijeenkomst was goed voorbereid, met name door Klaasje Huisman, a.i. secretaris van de afdeling – ieder kreeg een prachtig uitgevoerde agenda met liederen uitgereikt –  helaas ontbrak een uitvoering in Braille; daar zal  bij een volgende gelegenheid zeker in voorzien worden! Bij het voorstelrondje bleek dat het volledige Bondsbestuur aanwezig was.

Hierna werd een Kerstmeditatie gehouden door de heer Wubbo van Herwijnen, pastoraal werker in Zwolle.

Het thema hierbij was: ‘Kom mee op reis!’.
Voor Jezus was geen plaats, Hij was niet gewenst op deze wereld.
Maar Hij kwam uit liefde voor de mensen, als redder van de wereld.
De herders en wijzen uit het Oosten wilden Jezus vinden en gingen op reis en later zijn velen hen gevolgd om Jezus te vinden.
Na het zingen van enkele liederen volgde een smakelijke lunch. Hierbij was ook de zanggroep ‘Stil’, bestaande uit drie dames, aanwezig.
Na de lunch werd een mooi Kerstverhaal over ‘Drie bomen’  verteld, waarna de zanggroep vele liederen ten gehore bracht – soms ook met samenzang.
Afgesloten werd met het zingen van ‘Ere zij God’.

Barend Huigens bracht als voorzitter van het Bondsbestuur een dankwoord uit voor de goede voorbereiding en de fijne bijeenkomst; hij hoopte daarbij, dat ook leden van afdeling Oost-Nederland zouden willen toetreden tot het bestuur. Klaasje Huisman beeindigde de bijeenkomst met gebed. Hierna werd nog een poosje gezellig rondom de brandende haard, genoten van een drankje.

 

 .

0 comments on “Verslag Kerstbijeenkomst afdeling ‘Oost-Nederland’Add yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *