Van het bestuur: Werd u ook zo blij van de vorige ‘Onze Gids’?

Werd u ook zo blij van de vorige ‘Onze Gids’? Ons maandblad met een prachtige foto op de voorkant. En duidelijk uitgeschreven voor onze doelgroep wat er te zien is op die foto. Ook in diezelfde gids stonden weer prachtige stukjes over de technieken van deze tijd voor onze visueel gehandicapte medemensen en in het bijzonder voor de leden.

De afgelopen tijd was er verdriet omdat er leden zijn overleden. Er kan zomaar ineens een leegte zijn. Hoe moeilijk het ook is om door te gaan er is één houvast, dat is het gebed. En het mooie van het gebed is dat iedereen kan bidden, je hoeft niet een bepaalde leeftijd te hebben, je hoeft niet rijk te zijn, je hoeft geen grote talenten te hebben ‑ alleen maar een vasthoudend geloof en een bereidheid om dingen in gebed voor Gods troon te leggen. Wie Uw Naam kent, mag op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken Heer. Verderop in de Gids kunt u het memoriam lezen.

De voorbereidingen zijn getroffen voor onze Paasvieringen in de afdelingen op 2 april. Dan hopen we elkaar weer te ontmoeten. We willen, nu de corona maatregelen van de baan zijn, gaan zoeken naar locaties in Zeeland, en dicht bij Zeist om zo wat dichter bij de leden te kunnen bijeenkomen. Weet u een mooie ruimte in een tehuis of zaaltjes bij een kerk, wilt u dit dan doorgeven? Ook zijn alle ideeën om dichter bij elkaar samen te komen van harte welkom.
We wensen u een gezegende tijd en paasdagen toe.

Hartelijke groet van het bestuur